วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

................อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ............

.............ชมรมชาวไทยอีสานราชบุรี..........
ขอร่วมถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์